Iskanje po straneh

Iskanje:
Iskanje po iskalnikih

Google: Najdi: Bing:
Spremljate me na
Glavni meni

Števec obiskov
visitors stats
visitors by country counter
newmyinfo
Vreme
Vremenska napoved
Ptuj
Koledar

Moje spletne strani

Splošno o računalništvu

icon-print

Kaj je računalništvo?


Računálništvo je znanstvena veda o zgradbi, delovanju računalnikov in o njihovi uporabi, kar vključuje strojno in programsko opremo, ter obravnava strojno obdelavo podatkov z računalniki. Čeprav se ime naslanja na najpomembnejši pripomoček za obdelavo podatkov - računalnik, računalništvo ni le veda o računalnikih, ampak o vsem, kar je v zvezi s strojno obdelavo podatkov, zato se v veliki meri prepleta z informatiko. Pomembno je vedeti, kdaj in kako lahko računalnike uporabljamo in kaj lahko z njimi naredimo.

V praksi je računalništvo povezano z mnogimi drugimi vedami, od abstraktne analize algoritmov do bolj stvarnih tem, kot so programski jeziki, programska in strojna oprema. Kot znanstvena veda se računalništvo loči od matematike, programiranja, programskega inženirstva in računskega inženirstva, čeprav se ta področja pogosto zamenjujejo.

Sorodna področja računalništva

Računalništvo je zelo tesno povezano z nekaterimi drugimi področji, s katerimi se tudi delno prekriva, ob čemer pa ostajajo pomembne razlike:

 • Informatika je veda o podatkih in informaciji, ki vključuje razlago, analizo, hranjenje in dostop do njih. Informatika služi kot znanstvena podlaga analizi komunikacij in podatkovnih zbirk.
 • Elektronika je veda o zgradbi in delovanju računalnikov in drugih digitalnih naprav (hardware).
 • Programiranje daje poudarek pisanju programov, kar se razlikuje od splošnega računalništva.
 • Programsko inženirstvo je veda o analizi, zasnovi in izvedbi programov z uporabo sodobnih orodij in prijemov.
 • Informacijski sistemi so uporaba računalništva za podporo delovanja organizacije; vključujejo delovanje, nameščanje in vzdrževanje računalnikov, programja in podatkov. Ključno podpodročje je upravljanje informacijskih sistemov, kjer je poudarek na finančnem in osebnem upravljanju.
 • Matematika je splošnejša veda, ki si z računalništvom deli mnoge tehnike in teme. V nekem pomenu je računalništvo »matematika računanja«.
 • Računalniško inženirstvo je veda o analizi, zasnovi in načrtovanju strojne opreme.
 • Varovanje informacij se ukvarja z analizo in izvedbo varnosti informacijskih sistemov, kar vključuje kriptografijo.

Zunanje povezave:

http://sl.wikipedia.org/wiki/Računalništvo
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_science
http://en.wikiquote.org/wiki/Computer_science
http://www.cs.mtu.edu/~john/whatiscs.html

http://www.computerhistory.org/ (Zgodovina računalništva)

icon-arrow-internalKaj je računalniška pismenost?
icon-arrow-internalKaj je računalništvo v oblaku?
Osebni računalnik
Osebni računalnik (PC - ang. Personal Computer)

Kaj je računalnik?


Izraz računalnik (ang. computer) izhaja iz latinskega izraza "computare", kar pomeni izračunati.

Računalnik je v splošnem vsaka naprava, ki od uporabnika sprejme podatke, jih obdela in v določeni obliki posreduje rezultat.
Računalnik je osrednji in najpomembnejši element informacijske tehnologije (IT).
Računalnik je elektronska naprava, ki je zasnovan za delo z informacijami.
Računalnik je najpomembnejša naprava za avtomatsko obdelavo podatkov.
Računalnik je pripomoček za dopolnjevanje človekovih miselnih procesov.
Računalnik je elektronska naprava za avtomatsko obdelavo in shranjevanje podatkov (tekstovnih, slikovnih, zvočnih, video) in naprava za prenos podatkov.
Računalnik je naprava, namenjena za samodejno izvajanje programov, s katerimi se obdelujejo in shranjujejo podatki.
Računalnik je orodje s katerim si pomagamo pri različnih opravilih na delovnem mestu in doma.

Osebni računalnik (PC - Personal computer) je naprava, katere osnovna naloga je obdelava in shranjevanje podatkov. To nalogo osebni računalnik izvede tako, da posamezni sestavni deli opravljajo eno ali več opravil:

 • sprejem vhodnih podatkov (tipkovnica, miška),
 • shranjevanje in dostop do podatkov (trdi disk),
 • obdelava podatkov (urejevanje, računanje),
 • prikazovanje izhodnih podatkov - rezultatov obdelav na izhodnih enotah (monitor, tiskalnik).

V uporabi so namizni in prenosni osebni računalniki.

Prenosni in namizni računalnik
Prenosni in namizni računalnik

Računalniki ali tudi računalniški sistemi so sestavljeni iz:

 • strojne opreme,
 • programske opreme in
 • komunikacijske opreme.

Vsi podatki v računalniku so v binarni obliki.

Zunanje povezave:

http://sl.wikipedia.org/wiki/Računalnik
http://www.xn--raunalniki-njb.eu/kaj-je-racunalnik/
http://hr.wikipedia.org/wiki/Računalo
http://en.wikipedia.org/wiki/Computer
http://searchwinit.techtarget.com/definition/computer


Opis računalnika


Računalnik je naprava, ki obdeluje podatke v skladu s seznamom ukazov. Računalniki se pojavljajo v številnih fizičnih oblikah. Prve naprave, ki so podobne današnjim računalnikom, so iz sredine 20. stoletja (okoli 1940-1941), čeprav so zasnova računalnika in mnogi računalniku podobni stroji obstajali že prej. Zgodnji elektronski računalniki so bili velikosti večje sobe in so porabili toliko energije, kot je porabi več sto sodobnih računalnikov skupaj. Moderni računalniki so zasnovani na relativno majhnih integriranih vezjih in so milijon- do milijarde- krat bolj zmogljivi, zasedejo pa le malo prostora. Dandanes so enostavni računalniki lahko narejeni tako majhni, da se jih lahko vgradi v ročno uro, poganja pa jih baterija ure. Osebni računalniki mnogih izvedb so simboli informacijske dobe in so po mnenju mnogih ljudi to, kar bi naj pomenila beseda »računalnik«. Kljub temu je najpogostejša oblika računalnika v današnji rabi vgradni računalnik. Vgradni računalniki so majhne, preproste naprave, ki so pogosto uporabljene za nadzor nad drugimi napravami, najdemo jih lahko npr. v vojaških letalih, tovarniških robotih, digitalnih kamerah in celo otroških igračah. Računalnik je vsestranski zaradi sposobnosti shranjevanja in izvajanja množice ukazov, imenovanih programi. Po tem se razlikuje od navadnega kalkulatorja. Church-Turingova teza je matematična izjava o tej vsestranskosti: Vsak računalnik z določeno minimalno sposobnostjo je v principu sposoben opravljati iste naloge kot katerikoli drugi računalnik. Torej so računalniki s sposobnostjo in kompleksnostjo, ki se vrsti od osebnih digitalnih asistentov do superračunalnikov, zmožni opravljati iste računske naloge, če imajo dovolj časa in prostora za shranjevanje podatkov.

Zunanje povezave:

http://sl.wikipedia.org/wiki/Računalnik
http://racunalnikkomp.blogspot.com/2012/11/kaj-je-racunalnik_27.html

icon-arrow-internalVrste računalnikov
icon-arrow-internalZgradba računalnika
icon-main icon-article

comments powered by Disqus