Iskanje po straneh

Iskanje:
Iskanje po iskalnikih

Google: Najdi: Bing:
Spremljate me na
Glavni meni

Števec obiskov
visitors stats
visitors by country counter
newmyinfo
Vreme
Vremenska napoved
Ptuj
Koledar

Moje spletne strani

Računalništvo v oblaku - zgodovina, definicije

icon-print

Kratka zgodovina računalništva v oblaku


Thomas Watson, nekdanji šef IBM, naj bi njega dni izjavil, da je na svetu morda trg za vsega pet računalnikov. Čeprav vira, ki bi to slavno izjavo potrdil, še niso našli, pa je zanimivo, da se izjava, nad katero smo se nekoč bržkone zabavali in je ponazarjala nesmisel napovedovanja prihodnosti pri tako dinamični industriji, kot je računalništvo, vse bolj uresničuje. Seveda, če računalništvo razumemo v njegovi srži, to je v masovni, avtomatizirani obdelavi podatkov. Računalnikov imamo res okoli sebe na kupe, saj skorajda ni sodobne elektronske naprave ali stroja, ki ne bi vseboval bolj ali manj zapletenega procesorja, a vse bolj postajajo le pametni odjemalci za storitve nekje v omrežju, saj sodobne aplikacije zahtevajo zmogljivosti, ki v našem domu ali na dlani preprosto niso mogoče ali smiselne. Dovolj je, da imamo omrežno povezljivost, saj za marsikaj lahko veliko bolje poskrbi Oblak.

Prva ideja o računalništvu v oblaku sega v leto 1960, ko je John McCarthy napovedal, da bo računanje že kmalu urejeno kot javna storitev, podobna storitvenim pisarnam, ki so se tedaj začele pojavljati. Te so lahko po veliko ugodnejših možnostih ponudile storitve, ki jih ni imelo smisla vzpostavljati v prav vsaki organizaciji (npr. fotokopirnica). Ekonomija obsega pač zagotavlja, da bolj specializirani ponudniki lahko vedno zagotavljajo boljšo storitev po ugodnejši ceni, najraje za določeno najemnino. Računalništvo je v teh letih pravzaprav že bilo organizirano kot storitev, ki so jo ponujali računski centri, a so osebni računalniki vse skupaj postavili na glavo in so bili po mnenju marsikoga, predvsem za poslovno rabo, velika zgodovinska napaka. A kaj, ko kaj dosti izbire sploh ni bilo, saj je množična konkurenca, posledica uspešnega kloniranja IBM PC, vsako leto korenito zniževala cene računalniških zmogljivosti na namizju.

Da je ta ideja lahko bila uresničena, je moralo miniti še kar nekaj let. Pri tem je ključno vlogo odigral internet. Nadgradnja spleta na splet 2.0 je pomenila, da internet ni več samo enostranski medij, kjer potujejo informacije od spleta proti uporabniku, ampak se splet lahko uporablja kot informacijska platforma. Tako lahko uporabniki komunicirajo v vseh smereh, prav tako pa lahko zaženejo in uporabljajo različne aplikacije kar preko spletnega brskalnika.

Izoblikovalo se je več slojev storitev v Oblaku. Uporabniki so se najprej srečali s programjem kot storitvijo (SaaS), kjer so lahko uporabljali že narejene aplikacije, vendar prek spletnega brskalnika ali podobnega odjemalca, ki je omogočal dostop na daljavo. Na nižjih slojih pa so se izoblikovale tudi podlage kot storitev (PaaS), ki ponujajo pomoč pri celotnem življenjskem ciklu programov, od razvoja in uporabe do vzdrževanja (ti. "cloudware") in tudi infrastrukture kot storitve (IaaS), predvsem ob pomoči računalniške virtualizacije, ki omogoča dinamično stopnjevanje zmogljivosti z zakupom navideznih strojev po trenutni potrebi.

Na kratko kronološko:

1960-ta - Johh McCarthy:

 • Izjavi: "computation may someday be organized as a public utility"

1966 - Douglas Parkhil:

 • Knjiga: "The Challenge of the Computer Utility"

1990-ta:

 • "Cloud" izvira iz telefonskega omrežja ("point-to-point data circuits")
 • Virtual Private Networks (VPN)

2006:

 • Amazon Web Service (AWS) - prvi ponudnik računalništva v oblaku

2007:

 • Slediju mu Google, IBM, številne univerze (Eucalyptus)

2010 - Steve Ballmer (Microsoft CEO):

 • "For the cloud, we're all in"

Definicije računalništva v oblaku


Obstaja več definicij za računalništvo v oblaku, ki so si včasih tudi zelo različne, zato je razumljivo, da je enotno definicijo nemogoče najti. Spodaj je navedenih nekaj definicij, ki so bile najdene v različnih virih. Različni viri tudi navajajo, da sam izraz računalništvo v oblaku izhaja iz shematske upodobitve interneta, ki ga pogosto uprizorimo kot oblak.

Shema računalništva v oblaku, iz katere izhaja ime
Shema računalništva v oblaku, iz katere izhaja ime (vir: Wikipedia)

Definicij računalništva v oblaku je mnogo:

 • Je računalništvo, ki temelji na medmrežni povezljivosti, kjer so deljeni računalniški viri, programska oprema ter informacije ponujene računalnikom in ostalim napravam na zahtevo, ali računalništvo pri katerem so dinamično razširljiva in pogosto virtualizirana računalniška sredstva na voljo kot storitev preko interneta. (Wikipedia)
 • Slog računalništva, kjer so masivno skalabilne IT zmogljivosti dostavljene zunanjim odjemalcem kot storitev, z uporabo internetnih tehnologij. (Gartner)
 • Računalništvo v oblaku je nabor disciplin, tehnologij in poslovnih modelov za prikaz IT virov kot storitev na zahtevo. (Burton)
 • Množico skalabilnih računalniških virov za gostovanje, ki omogočajo zaračunavanje glede na dejansko porabo. (Forrester)
 • Gre za aplikacije, strojno opremo in sistemsko programsko opremo znotraj podatkovnih centrov, ki so dostavljene kot storitev preko medmrežja. (UC Barkley)
 • NIST (US National Institute of Standards and Technology) pravi, da je računalništvo v oblaku način enostavnega dostopa oz. model za omogočanje omrežnega dostopa do deljenih računalniških virov, kot so računalniška omrežja, strežniki, podatkovna polja,programska oprema in storitve, ki so lahko rapidno oskrbovane in izdane z minimalnim trudom vodstva oziroma z interakcijo ponudnika storitve.
 • Računalništvo v oblaku se nanaša na oboje, aplikacije kot storitve preko interneta ter strojne in sistemske programske opreme v podatkovnih centrih, ki omogočajo te storitve. Storitvam samim se je dolgo reklo programska oprema kot storitev, zato uporabljamo ta izraz. Oblak pravimo strojni in programski opremi v podatkovnih centrih. (Armbrust idr.)
 • Računalništvo v oblaku je obsežna distribuirana računalniška paradigma, kjer so računski in pomnilniški viri virtualizirani in za uporabnike dostopni v obliki storitev. Te storitve so elastične (enostavno razširljive) ter plačljive glede na porabo. Uporaba takšnih virov je prej zahtevala drage investicije v programsko in strojno opremo in veliko tehničnega predznanja. Računalništvo v oblaku je neke vrste realizacija storitvenega računalništva brez tehničnih kompleksnosti in skrbi zaradi zapletenih implementacij. (Zavod aktivnega izobraževanja)
 • Računalništvo v oblaku je realizacija razvoja, temelječega na internetu in uporaba računalniške tehnologije kot ekosistema ponudnikov. (Johnston)
 • Za tiho revolucijo, ki vse bolj očitno prodira v vse pore poslovnega in tudi ljubiteljskega računalništva, se je zadnje čase uveljavil izraz »računalništvo v oblaku« (Cloud Computing). Izraz »oblak« se v tej zvezi uporablja kot prispodoba za internet, izvira pa iz simbola oblaka, ki ga najpogosteje uporabimo v diagramih, ko bi radi ponazorili globalno omrežje. Hkrati je oblak dobra abstrakcija zapletene infrastrukture, ki se skriva nekje zadaj, nam pa je na voljo skozi precej prijaznejše vmesnike. (Mesojedec)
 • Računalništvo v oblaku je boljši način vodenja in delovanja podjetja. Namesto da delujejo aplikacije na naši infrastrukturi, delujejo na skupnih podatkovnih centrih. Za zagon in uporabo aplikacije v oblaku se moramo samo prijaviti v sistem in že lahko delamo. To je moč računalništva v oblaku. (Salesforce)

Iz podanih definicij lahko sklepamo, da je definicija odvisna od konteksta, v katerem se nahaja. Nekatere dajejo poudarek na vidik uporabnika, spet druge na vidik infrastrukture. Ker je na ta način nemogoče priti do kratke in vsesplošne definicije, se bomo pri postavitvi naše definicije osredotočili na takšno, ki pove, kaj pomeni računalništvo v oblaku za mala podjetja.

Računalništvo v oblaku za mala podjetja pomeni skupek internetnih storitev in aplikacij, ki lahko zadostijo vsem njihovim informacijskim potrebam, ne da bi morali skrbeti ali imeli stroške z uvedbo, implementacijo in vzdrževanjem samih sistemov.


icon-main icon-article icon-arrow-left icon-arrow-right

Komentar za Računalništvo v oblaku

Komentar za serijo Računalništvo v oblaku oziroma za ta članek lahko oddate tukaj, na koncu serije. Oddaj komentar.